Welkom bij POETICO!


POETICO gedichtenwedstrijd 2023
Wanneer ben jij helemaal jezelf, of op welke momenten is dat juist lastig of onhandig?


Wie maakt het mooiste gedicht rond het uitdagende thema ‘jezelf zijn‘?
Het onderwerp kan zo breed als mogelijk en poëtisch worden beschreven, maar het thema moet wel tot uiting komen. Vanuit de wedstrijd zullen er 1 of meerdere bundels verschijnen. Alle kwalitatief goed bevonden inzendingen worden hierin opgenomen. Voor het mooiste gedicht is er een prijs, namelijk publicatie en een eervolle vermelding in de door ons uit te geven gedichtenbundel(s). De winnaar krijgt de bundel(s), waarin zijn of haar gedicht staat, van ons cadeau, met daarbij een cadeaubon Deze gedichtenwedstrijd is een initiatief van POETICO.

Deelnamevoorwaarden:
Gedichten moeten origineel van de auteur zijn en mogen niet eerder zijn gepubliceerd op andere sites, gedichtenbundels of in eigen beheer zijn uitgegeven. Ook wordt het op prijs gesteld als ze niet door de dichter worden gepubliceerd vóór de datum waarop de gedichtenbundel verkrijgbaar is.
• De gedichten dienen in het Nederlands te zijn geschreven.
• Iedereen mag maximaal 3 gedichten insturen.
• De auteursrechten blijven volledig in handen van de inzender. De auteur verleent door deelname wel toestemming aan POETICO voor de publicatie van de gedichten in welke vorm dan ook.
• De inzendingen worden beoordeeld door POETICO.
• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Het gedicht dient als volgt te worden ingestuurd: 

Aantal regels: maximaal 30 inclusief witregels (minder mag ook)

• Lettertype Arial, lettergrootte 11, ongecentreerd.
• Gedichten dienen een titel te hebben. Wanneer deze ontbreekt zullen wij boven het gedicht ‘Zonder titel’ vermelden.
• Wees creatief bij het kiezen van een titel voor je gedicht; neem niet standaard (deels) het thema van de wedstrijd als titel.
• Wij zullen het gedicht cursief (schuin) opnemen in de bundel. Maak bij het gebruik van accenten, quotes en dergelijke gebruik van aanhalingstekens.
• Als bijlage bij een e-mail als Worddocument.
• Geen afbeeldingen of foto’s
• Vermeld tevens duidelijk: naam en geboortedatum; adres en e-mailadres.
• Inzendingen dienen uiterlijk 15 september 2023 binnen te zijn. Bij voorkeur eerder.
• Mailen naar: gedichtenwedstrijd@poetico.nl ; o.v.v. POETICO Gedichtenwedstrijd 2023.

Alles rondom onze schrijfwedstrijden en verkrijgbare bundels zijn hier op onze site te volgen, maar ook via onze social meda. Daarnaast zijn onze schrijfwedstrijden ook terug te vinden op de schrijfsites: 

www.schrijvenonline.org 
www.schrijverspunt.nl
Op de wedstrijden en andere diensten van POETICO zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Even voorstellen? De hieronder geportretteerde medewerkers kunnen ook uw bedrijf van dienst zijn.